Eğitim

Okullardaki Spor Faaliyetlerinin Öğrencilere Benimsetilmesi ve Branşlaştırma Çalışması

Bugünün eğitim sisteminde, öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörler üzerine yoğun bir araştırma ve çalışma yapılmaktadır. Bu bağlamda, ders anlatımı, öğretmenin özellikleri, motivasyon, zeka, ders çalışma becerileri gibi etkenlerin öne çıktığı sıklıkla vurgulanmaktadır.

Ancak, sadece bu alanlara odaklanmak yerine, fiziksel aktivitenin de akademik başarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde yapılan araştırmalar, fiziksel aktivitenin öğrencilerin okul başarıları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Singh ve ekibinin bu konuda yaptığı önemli araştırmalardan biri, genellikle Amerika’da gerçekleştirilen ve 6 ile 18 yaş arasındaki yaklaşık 12.000 çocuk ve gencin uzun vadeli takibini içeren çalışmalardır. Araştırmacılar, fiziksel aktivitenin öğrencilerin okul başarılarına olan etkisini detaylı bir şekilde inceleyerek, fiziksel olarak daha aktif olan öğrencilerin akademik başarılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Bu bağlamda, egzersizin beyne daha fazla kan ve oksijen sağladığı, endorfin artışı ile stresi azalttığı ve duyguları dengelediği, bu sayede bilişsel sistemin gelişimine katkı sağladığı belirtilmiştir.

Bu bulgular, eğitimde sadece akademik içerik ve öğrenme üzerine değil, aynı zamanda fiziksel aktivite gibi farklı alanların da başarıda önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekmektedir. (Kaynak: Singh, A. ve ark. (2012). Physical Activity and Performance at School: A Systematic Review of the Literature Including a Methodological Quality Assessment. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 166.)

Günümüzde spor, sadece fiziksel ve psikolojik güçlenmeye yönelik bir faaliyetler bütünü olmanın ötesine geçmiştir. Spor, aynı zamanda sorumluluk duygusu ve iş birliği eğilimi ile düzen sağlama yeteneğiyle, bireyin sosyal hayatına önemli bir katkı sağlayan bir kurum olarak ön plana çıkmaktadır. Bireyin sosyal yaşamı içinde psiko-sosyal gelişimini destekleyerek hızlandıran faktörlerin başında spor gelmektedir. Sporun, insanların sosyal ve psikolojik açıdan aktif olmalarının en kolay yolu olduğu, kişilerin psiko-sosyal gelişiminde önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır.

Birey, sportif etkinliklere katılarak manevi yalnızlığın etkilerini giderirken, iş hayatında ortaya çıkan ve daha sonra genelleşerek sosyal hayata yansıyan amaçsızlık ve monoton çalışma şartlarının doğurduğu kötümser ve bunalımlı tutumları en kolay şekilde spor aracılığıyla ortadan kaldırabilir. Spor, toplum hayatında farklı yollarla bireyleri kendisine bağımlı kılarak, her zaman insanların ilgisini canlı tutmayı başarmış bir sosyal olgudur. İnsanların vazgeçilmez zevklerini ve ihtiyaçlarını karşılayarak, günümüz dünyasında büyük bir sosyal kurum olarak kabul edilmiş ve toplumu derinden ilgilendiren davranışlar, düşünceler, inançlar ve simgeler geliştirmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Web sitemiz insanlara yardımcı olabilmek ve varlığını sürdürebilmek adına reklam yayınlamaktadır. Reklam engelleyicinizi kapatarak ziyaret etmenizi rica ederiz.