Mesleki Eğitim Merkezleri

Siteler Mesleki Eğitim Merkezi (Ankara / Altındağ)

Adres: Önder Mah. Özdeş Cad. No: 2 Altındağ / Ankara

Telefon: 0312 348 61 87

Siteler Mesleki Eğitim Merkezi, 1985 yılında Demirhendek Caddesinde eğitim ve öğretime başlamış olup, zaman aday çırak ve çırak sayısında meydana gelen artıştan dolayı yetersiz gelen kapasitesinden dolayı 1999 yılında Taşdelen caddesindeki yeni binasına geçiş yapmıştır.

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ BÖLÜMLERİ

 • Elektrik-Elektronik Teknolojisi
  – Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü
 • Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
  – Cilt Bakımı ve Makyaj
  – Erkek Kuaförlüğü
  – Kadın Kuaförlüğü
 • Makine Teknolojisi
  – Anahtarcılık ve Çilingirlik
  – Bilgisayarlı Makine İmalatı
 • Metal Teknolojisi
  – Kaynakçılık
  – Metal Doğrama
 • Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
  – Ahşap Doğrama
  – İç Mekan Mobilya
  – Mobilya İskeleti ve Döşemesi
  – Mobilya Süsleme Sanatları
  – Oto Döşemeciliği
 • Moda Tasarım Teknolojileri
  – Hazır Giyim Model Makineciliği
  – Erkek Terziliği
  – Kadın Terziliği
  – Kesim
  – Modelistlik
 • Motorlu Araçlar Teknolojisi
  – Otomativ Elektromekanik
 • Muhasebe ve Finansman
  – Muhasebe
 • Pazarlama ve Perakende
  – Satış Elemanlığı
 • Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
  – Gaz Tesisat Sistemleri
  – Gaz Yakıcı Cihazlar ve Servis
  – Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri
  – Soğutma Sistemleri
 • Yiyecek İçecek Hizmetleri
  – Aşçılık
  – Kantin İşletmeciliği
  – Pasta ve Tatlı Yapımı

Siteler Mesleki Eğitim Merkezi Hakkında

Siteler Mesleki Eğitim Merkezi, 1985 yılında Demirhendek Caddesi No: 170 adresinde Bodrum+ Zemin+ 2 Kat fiziki kapasite ile eğitim-öğretime başlamıştır. Zamanla, aday çırak ve çırak sayısındaki artışlardan dolayı fiziki kapasitesinin yetersizliği gündeme gelmiş, yeni hizmet binası için arsa tahsisi ve bina yapımı süreçlerinin bitimiyle merkez, 1999 yılında Taşdelen Caddesi Özdeş Sok. No: 2 adresindeki 10 derslik, 8 resimhane öğrencilerin kullanabileceği kütüphane, yemekhane, modern mutfak, konferans salonu, ofisler, öğrenci kantini, basketbol sahası ve 2 atölye kapasiteli yeni hizmet binasına taşınmıştır.

Merkezimiz konferans salonu, esnaf yürüyüşünden sonra Ankara Valisi ve yetkililerin esnafla yaptığı toplantıya ev sahipliği yapmıştır.

Merkezimizde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, ILO ( Uluslararası Çalışma Örgütü) / IPEC ( Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi) kapsamında Mobilya Sektöründe Çalışan Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi Projesi çalışmaları yürütülmüştür.

İlçe milli eğitim müdürlüğümüzün bölge öğretmenlerine yönelik düzenlemiş olduğu bilgisayar işletmenlik kursu da değişik dönemlerde merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Sosyal hizmetler uzmanları, araştırmaları kapsamında merkezimizde çalışmalar yürütülmüşler ve yaptıkları çalışmaları raporlaştırmışlardır.

Merkezimiz bilgisayar laboratuarı, çevre halkının bilgisayar kullanma konusundaki eğitim talebi doğrultusunda 2001 yılından başlayarak, bilgisayar kullanım kursu hizmetlerinde kullanılmıştır. KİEM (Kamu İnternet Erişim Merkezi) tarafından yenilenen laboratuvarımızda, ilk olarak 13 Mayıs 2010 tarihinde başlayan, 270 saatlik “Bilgisayar Destekli Çizim (Auto CAD-2 Boyut) Kursu” düzenlenmiştir. Merkezimiz öğrencileri de Mesleki Bilgisayar derslerini laboratuvarımızda görmektedirler.

Merkezimiz bünyesinde, 2005–2006 eğitim yılından itibaren, okul öncesi eğitim kapsamında ana sınıfı bulunmaktadır. Bu sınıf, ikili eğitim yapmaktadır.

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğe göre;

 • Gıda Üretim ve Perakende İş yerleri,
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri,
 • Kaplıca, Hamam, Sauna, Berber, Kuaför, Döğme ve Pirsing yapılan yerler, Masaj ve Güzellik Salonları ve benzeri yerler,
 • Otel, Motel, Pansiyon ve Misafirhane gibi yerler,
 • Komisyonlar tarafından Hijyen Eğitimi verilmesi uygun görülen iş kolları,

Yönetici ve çalışanlarına yönelik olarak Hijyen eğitimi verilmesi hüküm getirilmiştir. Bu yönetmeliğe uyarınca merkezimizde 2013-2014 Eğitim öğretim döneminde 602 hijyen kursu açılarak 9.947 kişiye hijyen eğitimi verilmiştir.

Hijyen eğitimleri dışında merkezimizde 01.09.2013 tarihinde itibaren Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler kursları kapsamında 279 kursiyer için 11 kurs açılmış, diğer mesleki kurslar kapsamında 267 kursiyer için 12 kurs açılmıştır.

Bu kursların eğitim gören 10493 kursiyerimizin 9.829 kişisi belge almaya hak kazanmıştır.

Meslek edindirme kapsamında İşkurla yapılan protokoller gereğince iş edindirme kursları merkezimizce düzenlemektedir. Bu kurslardaki temel amacımız bireyinin istediği bir alanda ve meslekte eğitim alarak işe bulma olanaklarını artırmaktır.

Toplam olarak 18 İşkur kurs açılmış ve bu kurslarda 305 kursiyere eğitim verilmiştir. Bunların 6 tanesi Kadınlara ve dezavantajlı durumdaki bireylere yönelik olarak açılan Özel politika kurslarıdır. Kayaş ve Altındağ bölgesinde kadınlara yönelik açılan kurslarımızın yanında suça sürüklenmiş gençlere yönelik açılan kurslarımızda bulunmaktadır. Halen 2018-2019 eğitim öğretim yılında devam eden işkur kurs sayımız 2’dir.

Ayrıca Hayat boyu öğrenme kapsamında Halk eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapılarak açılan ve eğitim verilmeye devam edilen kurslarımızda bulunmaktadır.

Merkezimin bu kurs nicelikleriyle ve verilen kurslarının nitelikleriyle hinterlandında aranan bir kurs merkezi haline gelmeye başlamıştır.

2013-2014 eğitim öğretim döneminde itibaren açık lise kayıt işlemleri de merkezimizde yapılmaya başlamıştır. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Kayıt yenileme işlemi yaptıran kişi sayısı 3.040 kişiye, Yeni kayıt işlemi yaptıran kişi sayısı 510 kişi ulaşmıştır. Merkezimin açık lise işlemlerinde hızlı bir şekilde sonuçlandırılması bakımında da önemli bir başvuru merkezi haline gelmiştir. Yapılan düzenlemeyle açık lise işlelemleri halk eğitim merkezlerine devredilmiştir.

Merkezimizde İşletmelerde yapılan beceri eğitimleri kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 585 işletme ile sözleşme yapılmış ve öğrencilerin bu işletmelerde beceri eğitimlerine devamı sağlanmıştır.

Bunun dışında merkezimizin eğitim işbirliği yapmak amacıyla işbirliği yaptığı işletme ve resmi kurum sayısında da 2013-2014 eğitim öğretim döneminde artış olmuştur. 2017-2018 eğitim işbirliği yapılan kurum sayısı daha da artmıştır. 13.10.2019 tarihi itibariyle eğitim işbirliği yapılan işletme ve resmi kurum sayısı 55’dir.

Bu işletmeler arasında bulundukları sektörde önemli paylara sahip öncü işletmeler sayısı hali fazladır.

2013 yılı Altındağ İlçesinde Toplam Kalite Yönetimi yarışmasında Kaliteli Kurum dalında İlçe 3.lüğü kazanılmıştır.

2016 yılı itibariyle Merkezimizde kamera kaydıyla yapılan Ustalık kalfalık sınav sistemleri uygulanmaya başlamıştır. Birçok alan dal belirli kriter ve standartta sınav yapan önemli sınav merkezi durumuna gelinmiştir.

Merkezimizin özellikle öğrencilerimize yönelik olarak Avrupa Birliği hareketli ve Eramus projeleri hazırlanmıştır. Bazı projelerimiz uygun bulanarak uygulanmıştır. Kronolojik olarak uygulanan projelerimiz şunlardır:

Leonardo da Vinci VETPRO Projeleri: Merkezimiz AB Komisyonu Eğitim ve Kültür Programı Hayatboyu Öğrenme Programı 2010 Yılı Teklif Çağrısında “Siteler Mesleki Eğitim Merkezinde Mesleki Eğitimi Geliştirme” Projesini Ulusal Ajansa sunmuştur. Ulusal Ajans yaptığı değerlendirme sonucunda projemizi asil proje olarak kabul etmiştir. Proje kapsamında 10 kişilik bir eğitici grubu Hollanda’da bir hafta süre ile incelemelerde bulunmuştur. Projenin yurtiçi ortağı olarak Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ankara Kuaförler, Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası ile İlayda Kuaför firması yer almıştır.

Erasmus + : 2015-2016 öğretim yılında Özkan Erdek Mesleki Eğitim Merkezinin yapmış olduğu Yeni Sistem Şanzımanlarında Avrupa Deneyimi projesine Merkezimizde ortak olmuştur. Bu kapsamda Ocak 2016’da 15 öğrenci ve 4 öğretmenimiz Çek Cumhuriyetine giderek Yeni Sistem Şanzıman Sistemleri konusunda eğitim almışlardır.
Halen devam eden Eramus+ projelerimiz bulunmaktadır.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında mesleki eğitim merkezlerinin zorunlu eğitim kapsamına alınması ile öğrenci sayımızda büyük bir artış olmuş ve her geçen yıl bu sayı giderek artmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Web sitemiz insanlara yardımcı olabilmek ve varlığını sürdürebilmek adına reklam yayınlamaktadır. Reklam engelleyicinizi kapatarak ziyaret etmenizi rica ederiz.