Mesleki Eğitim Merkezleri

Mesleki Eğitim Merkezi Nedir, Kimler Nasıl Başvurabilir?

Mesleki eğitim merkezi, ülkemizde geliştirilmeye ihtiyaç duyulan sektörlere uygun, ilgisi, isteği ve yetenekleri olan öğrencileri mutlu ve başarılı olabilecekleri bir meslek sahibi yapmak için gerekli çalışmaları yapan kurumdur.

09.11.2016 tarihinde 29913 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda değişiklik yapılarak çıraklık eğitimi örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınarak mesleki eğitim merkezleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.

Çıraklık eğitimlerinin örgün ve zorunlu bir şekilde eğitim takvimine alınması ile beraber temel yapı taşı olan işletmelerin ihtiyaç duyduğu çırak öğrencilerin işlerini direkt olarak sahada yani işbaşında yapmaları bu sayede daha verimli ve uygulamalı bir şekilde öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 26. maddesine göre: Ortaöğretim; İlköğretime dayalı dört yıl boyunca zorunlu ve örgün yada yaygın eğitim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsamaktadır.

Bu okul ve kurumları başarıyla sonlandıran öğrencilere mezun oldukları programın özelliklerine göre diploma verilmektedir.

Öğrencilerin bu diplomalara sahip olabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen fark derslerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezlerine Kimler Başvurabilir?

Mesleki eğitim merkezinde eğitim gören öğrenciler bu eğitimlerini 1 gün okulda teorik, 4 gün ise işletmelerde pratik olmak üzere toplamda 5 günde alırlar. Bu anlamda kayıt olma şartları şu şekilde sıralanabilir;

 • Öğrenciler en az ortaokul yada imam hatip mezunu olmalıdır.
 • Sağlık durumu eğitimin alınacak mesleğin şartlarına elverişli olmalıdır.
 • Kayıt olunacak meslek dalı ile alakalı bir iş yeriyle sözleşme imzalanmalıdır. Bu iş yerinde “Usta Öğreticilik Belgesine” sahip bir usta olması zorunludur.
 • Kayıt için herhangi bir yaş sınırı aranmamaktadır.
 • Öğrenci kayıtları bir yıl boyunca devam edebilir.

Mesleği Eğitim Merkezlerine Nasıl Başvurulur?

 • Mesleki eğitim merkezleri başvuru şartlarına uyulması gerekmekte olup bir işletmede çalışanlar yada işletmede çalışmıyor olup eğitim almak isteyen aday öğrenciler kimlik bilgileri ile beraber en yakınlarında yer alan mesleki eğitim merkezleri yada mesleki ve teknik anadolu liselerine şahsen giderek bilgi alabilir ve başvuru yapabilirler.
 • Bir işletmede çalışmayan öğrenci adayları; Mesleki eğitim merkezlerinden meslek seçimi ve işletme bulma konusunda rehberlik alabilirler.
 • Kayıt işlemleri; okuş, işletme ve öğrenci/veli arasında imzalanacak olan sözleşme ile başlamaktadır.
 • Öğrenciler e-MESEM sistemine okul tarafından kayıt edilmektedir.
 • Öğrenci kayıt olduk sonra çeşitli iş kazaları yada meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılarak, maaş ödemesi başlamaktadır. Bu uygulama öğrenim süresi boyunca devam etmektedir.

Kayıt Sırasında Gereken Evraklar / Belgeler Nelerdir?

 • 1 adet öğrenci kimlik fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Ortaokulu bitirdiğine dair mezuniyet belgesi yada ayrıldığı liseden tasdikname veya açık lise okuyorsa öğrenci belgesi yada liseden mezunsa lise diploması.
 • Çıraklık sözleşmesi
 • Ustalık ve usta öğreticilik belgesi. (Öğrencinin mesleki eğitim alacağı işyerinde Usta Öğretici bulunması şarttır. Farklı bir işletmede çalışan usta öğreticinin belgeleri gösterilerek usta öğreticisi bulunmayan bir işletmede çırak öğrenci çalıştırılamaz. Usta öğreticinin ilgili işyerinde halen çalıştığının belgelendirilmesi gerekir. Usta öğretici işletmenin çalışanı ise e-devlet´ten SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu), işletmenin sahibi/ortağı ise noterden imza sirküleri veya ticaret sicil gazetesi ve/veya (şahıs şirketi ise) vergi levhası ibraz edilir. Usta öğreticinin belgesi ve işyerinde yaptığı iş ile öğrencinin eğitim alacağı meslek dalı ve işyerinde yapacağı iş aynı olmalıdır. Bir usta öğretici en fazla 40 öğrencinin mesleki eğitimini üstlenebilir.)

Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvuru Süreci ve Aşamaları

 • Ülkemizde her ilde mesleki eğitim merkezi bulunmakta olup, en az ortaokul mezunu olan herkes yıl boyunca kayıt yaptırabilir.
 • Mesleki eğitim merkezlerinde tam 181 farklı dalda başvuru yapmak mümkündür.
 • Haftada 1 gün okulda teorik, 4 gün ise işletmelerde pratik (beceri eğitimi) eğitimi verilmektedir.
 • Çıraklık eğitimleri 3 yıl, kalfalık eğitimleri ise 1 yıl sürmektedir.
 • Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören 9, 10, 11. sınıf öğrencileri asgari ücretin en az %30’unu, 12. sınıf öğrencileri ise asgari ücretin en az %50’sini maaş olarak almaktadır.
 • Mesleki eğitim merkezinden mezun olan öğrenciler “Ustalık Belgesi” ile “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması” alarak kendilerine ait işletmeler açabilmektedir.
 • Ustalık belgesine sahip olanlar çırak öğrenci istihdam edebilmek için “iş Pedagojisi eğitimi” ile “Usta Öğretici” belgesine sahip olurlar.

Mesleki Eğitim Merkezine Nakil İşlemleri Nasıl Yapılır?

 • 9. sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda olup aynı alandan mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bulundukları sınıf seviyesinden zamana bağlı olmaksızın ve dönem kaybetmeden nakil ve geçiş yapabilecek,
 • Farklı bir alandan veya diğer okul türlerinden nakil ve geçiş yapmak isteyen 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ise ikinci dönemin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olmaları halinde 10. sınıf seviyesinden eğitime devam edebilecek. İkinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencilerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılacak ve bu öğrenciler de ilgili okulun toplam öğrenci sayısına dâhil edilecek.
 • Bu öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri e-Okul sisteminden, Ortaöğretim Kurum İşlemleri / Bilgi Giriş İşlemleri / MESEM Öğrenci Aday Kayıt sayfasından yapılacak.
 • Başvurular ve meslekî eğitim merkezi irtibat numarası sayfamızda yer alıyor.

Mesleki Eğitim Merkezlerinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • 33 Alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim imkânı
 • Ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı
 • 9. sınıftan itibaren iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta
 • 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az %30’u,
 • 12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az yarısı kadar maaş imkânı
 • Ustalık belgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı
 • Mezun olduğu alanda %88 istihdam oranı

Öğrencinin SGK’sı Ne Zaman Başlar?

Yapılacak çıraklık sözleşmesinin okul müdürlüğü tarafından imzalanması ile beraber bir gün sonrasında öğrencinin sigortası başlamaktadır.

Öğrencinin SGK’sı Ne Zaman Sona Erer?

Öğrenci mesleki eğitim merkezlerine katılım göstermeyip devamsızlıktan kalırsa yada iş yerinden ayrılarak 30 gün içinde yeni bir işyeri ile sözleşmez yapmazsa SGK’sı sona erdirilir. Bir diğer SGK sona erme sebebi ise öğrencinin mezun olmasıdır.

Mesleki Eğitim Merkezi Alan/Dal Listesi (Hangi Bölümler Var?)

 1. Ayakkabı ve saraciye teknolojisi
  – 1 –
  Ayakkabı modelistliği
  – 2 – Ayakkabı üretimi
  – 3 – Saraciye üretimi
  – 4 – Saraciye Modelistliği
 2. Bilişim Teknolojileri
  – 5 – Bilgisayar teknik servisi
  – 6 – Yazılım geliştirme
 3. Büro Yönetimi
  – 7 – Yönetici sekreterliği
 4. Denizcilik
  – 8 – Balıkçılık ve su ürünleri
 5. Elsanatları Teknolojisi
  – 9 – Dekoratif ev tekstili
  – 10 – Dekoratif el sanatları
  – 11 – El dokuma
  – 12 – El ve makine nakışı
  – 13 – Halı desinatörlüğü
  – 14 – Sanayi nakışı
 6. Elektrik – Elektronik Teknolojisi
  – 15 – Bobinaj
  – 16 – Büro makineleri teknik servisi
  – 17 – Elektrik tesisatları ve pano montörlüğü
  – 18 – Elektrikli ev aletleri teknik servisi
  – 19 – Asansör sistemleri
  – 20 – Endüstriyel bakım onarım
  – 21 – Görüntü ve ses sistemleri
  – 22 – Güvenlik sistemleri
  – 23 – Haberleşme sistemleri
  – 24 – Yüksek gerilim sistemleri
 7. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
  – 25 – Endüstriyel kontrol
 8. Gemi Yapımı
  – 26 – Gemi inşa
  – 27 – Gemi donatımı
  – 28 – Yat inşa
  – 29 – Kompozit tekne imalatı
 9. Gıda Teknolojisi
  – 30 – Şekerleme ve çikolata üretimi
  – 31 – Bitkisel yağ üretimi
  – 32 – Çay işleme
  – 33 – Endüstriyel et işleme
  – 34 – Hububat işleme
  – 35 – Sebze ve meyve işleme
  – 36 – Su ürünleri işleme
  – 37 – Süt işleme
  – 38 – Zeytin işleme
 10. Grafik ve Fotoğraf
  – 39 – Fotoğraf
  – 40 – Grafik
  – 41 – Animasyon
 11. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
  – 42 – Cilt bakımı ve makyaj
  – 43 – Erkek kuaförü
  – 44 – Kadın kuaförü
 12. Harita-Tapu Kadastro
  – 45 – Harita Kadastro
 13. Hayvan yetiştiriciliği ve Sağlığı
  – 46 – Arıcılık
  – 47 – Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
  – 48 – Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
  – 49 – Et ve süs hayvanları
  – 50 – Evcil hayvan kuaförlüğü
  – 51 – Kanatlı hayvan yetiştiriciliği
 14. İnşaat Teknolojisi
  – 52 – Ahşap yapı sistemleri
  – 53 – Betonarme kalıp ve donatı sistemleri
  – 54 – Çatı sistemleri
  – 55 – Yapı duvar ve sıva sistemleri
  – 56 – Çelik yapı teknik ressamlığı
  – 57 – İç mekan teknik ressamlığı
  – 58 – Mimari yapı teknik ressamlığı
  – 59 – Cephe sistemleri ve PVC doğrama
  – 60 – Mimari restorasyon
  – 61 – Statik yapı teknik ressamlığı
  – 62 – Yapı dekorasyonu
  – 63 – Beton-çimento ve zemin teknolojisi
  – 64 – Yapı yalıtım
  – 65 – Yapı yüzey kaplama
 15. Kimya Teknolojisi
  – 66 – Boya üretimi ve kontrolü
  – 67 – Çimento ve yapı kimyasalları üretimi
  – 68 – Deri işleme
  – 69 – Kağıt Üretimi
  – 70 – Temizlik, kozmetik ve parfümeri ürünleri üretimi
 16. Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
  – 71 – Kat hizmetleri
  – 72 – Operasyon
  – 73 – Halı temizleme ve bakım
  – 74 – Kuru temizleme
  – 75 – Ön büro
  – 76 – Rezervasyon
 17. Kuyumculuk Teknolojisi
  – 77 – Değerli ve yan değerli taş işletmeciliği
  – 78 – Takı imalatı
  – 79 – Vitrin kuyumculuğu
 18. Makine Teknolojisi
  – 80 – Anahtarcılık ve çilingirlik
  – 81 – Bilgisayar destekli endüstriyel modelleme
  – 82 – Bilgisayar destekli makina ressamlığı
  – 83 – Bilgisayar makine imalatı
  – 84 – Değirmencilik
  – 85 – Endüstriyel kalıp
  – 86 – Makine bakım onarım
  – 87 – Mermer işleme
  – 88 – Saat tamirciliği
 19. Matbaa Teknolojisi
  – 89 – Baskı öncesi
  – 90 – Baskı sonrası
  – 91 – Dijital baskı
  – 92 – Flekso baskı
  – 93 – Ofset baskı
  – 94 – Serigrafi baskı
  – 95 – Tampon baskı
  – 96 – Tifdruk baskı
 20. Metal Teknolojisi
  – 97 – Avizecilik
  – 98 – Çelik konstrüksiyon
  – 99 – Endüstriyel reklamcı (tabelacı)
  – 100 – Isıl işlem
  – 101 – Karosercilik
  – 102 – Kaynakçılık
  – 103 – Metal doğrama
  – 104 – Metal levha işlemciliği
  – 105 – Metal yüzey boyama
  – 106 – Saç işleri
 21. Metalurji Teknolojisi
  – 107 – Döküm
  – 108 – İzabe
 22. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
  – 109 – Ahşap doğrama teknolojisi
  – 110 – İç mekan ve mobilya teknolojisi
  – 111 – Mobilya iskeleti ve döşemesi
  – 112 – Mobilya süsleme sanatları
  – 113 – Oto döşemeciliği
 23. Moda Tasarım Teknolojileri
  – 114 – Deri giyim
  – 115 – Erkek terziliği
  – 116 – Hazır giyim modeli makineciliği
  – 117 – İç giyim modelistliği
  – 118 – Kadın terziliği
  – 119 – Kesim
  – 120 – Modelistlik
 24. Motorlu Araçlar Teknolojisi
  – 121 – Dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcılığı
  – 122 – İş makineleri
  – 123 – Motorlu araçlar lpg sistemleri bakım ve onarımcılığı
  – 124 – Motosiklet tamirciliği
  – 125 – Otomotiv boya
  – 126 – Otomotiv elektrikçiliği
  – 127 – Otomotiv elektromekanik
  – 128 – Otomotiv gövde
  – 129 – Otomotiv mekanikerliği
  – 130 – Otomotiv motor yenileştirmeciliği
  – 131 – Ön düzen ayarcılığı ve lastikçilik
 25. Muhasebe Finansman
  – 132 – Muhasebe
 26. Müzik Aletleri Yapımı
  – 133 – Mızraplı batı müziği enstrümanları yapımı
  – 134 – Mızraplı halk müziği enstrümanları yapımı
  – 135 – Mızraplı sanat müziği enstrümanları yapımı
  – 136 – Yaylı enstrüman yapımı
 27. Pazarlama ve Perakende
  – 137 – Emlak komisyonculuğu
  – 138 – Satış elemanlığı
  – 139 – Sigortacılık
 28. Plastik Teknolojisi
  – 140 – Plastik işleme
  – 141 – Plastik kalıp
 29. Seramik ve Cam Teknolojisi
  – 142 – Alçı model kalıp
  – 143 – Çinicilik
  – 144 – Dekoratif cam
  – 145 – Endüstriyel cam
  – 146 – Serbest seramik şekillendirme
  – 147 – Sır üstü dekorlama
  – 148 – Tornada form şekillendirme
 30. Tarım
  – 149 – Bağcılık
  – 150 – Mantar yetiştiriciliği
  – 151 – Meyve yetiştiriciliği
  – 152 – Sebze yetiştiriciliği
  – 153 – Bahçıvanlık
  – 154 – Endüstri bitkileri yetiştiriciliği
  – 155 – Tarla bitkileri yetiştiriciliği
  – 156 – Tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği
  – 157 – Süs bitkileri
  – 158 – Seracılık
  – 159 – Çay yetiştiriciliği
  – 160 – Orman yetiştiriciliği
 31. Tekstil Teknolojisi
  – 161 – Dokuma operatörlüğü
  – 162 – Dokusuz yüzeyler
  – 163 – Endüstriyel çorap örme
  – 164 – Endüstriyel düz örme
  – 165 – Endüstriyel yuvarlak örme
  – 166 – İplik üretim teknolojisi
  – 167 – Tekstil baskı ve desenciliği
  – 168 – Tekstil bitim işlemleri (Apre)
  – 169 – Tekstil boyacılığı
 32. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
  – 170 – Gaz Tesisat Sistemleri
  – 171 – Gaz Yakıcı Cihazlar ve Servis
  – 172 – Isıtma ve Sıhhı Tesisat Sistemleri
  – 173 – Kazan Yakma ve Bakımı
  – 174 – Su Arıtma Sistemleri
  – 175 – Güneş Enerjisi ve Tesisat Sistemleri
  – 176 – İklimlendirme Sistemleri
  – 177 – Soğutma Sistemleri
 33. Ulaştırma Hizmetleri
  – 178 – Lojistik
 34. Yiyecek İçecek Hizmetleri
  – 179 – Aşçılık
  – 180 – Fırıncılık
  – 181 – Kantin işletmeciliği
  – 182 – Kasaplık
  – 183 – Pasta ve tatlı yapımı
  – 184 – Servis

Mesleki eğitim merkezi iletişim bilgileri

AdanaAdıyaman
AfyonAğrı
AmasyaAnkara
AntalyaArtvin
AydınBalıkesir
BilecikBingöl
BitlisBolu
BurdurBursa
ÇanakkaleÇankırı
ÇorumDenizli
DiyarbakırEdirne
ElazığErzincan
ErzurumEskişehir
GaziantepGiresun
GümüşhaneHakkari
HatayIsparta
Mersinİstanbul
İzmirKars
KastamonuKayseri
KırklareliKırşehir
KocaeliKonya
KütahyaMalatya
ManisaKahramanmaraş
MardinMuğla
MuşNevşehir
NiğdeOrdu
RizeSakarya
SamsunSiirt
SinopSivas
TekirdağTokat
TrabzonTunceli
ŞanlıurfaUşak
VanYozgat
ZonguldakAksaray
BayburtKaraman
KırıkkaleBatman
ŞırnakBartın
ArdahanIğdır
YalovaKarabük
KilisOsmaniye
Düzce

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Web sitemiz insanlara yardımcı olabilmek ve varlığını sürdürebilmek adına reklam yayınlamaktadır. Reklam engelleyicinizi kapatarak ziyaret etmenizi rica ederiz.