Üniversiteler

Marmara Üniversitesi Hakkında Detaylar, Fakülteler ve İletişim Bilgileri

Marmara Üniversitesi, ülkemizde hizmet veren en köklü eğitim kurumlarından biri olup, 16 ocak 1883’te Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismiyle Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezaretine bağlı olarak Cağaloğlu’nda İstanbul Kız Lisesi’nin arka tarafında bir evde eğitime başlamış olan Marmara Üniversitesi 13 kişilik ilk mezunlarını 1887 tarihinde vermiştir.

21 Eylül 1889 tarihinde Maârif Nezareti bünyesine katılan Marmara Üniversitesi, 1893 senesinde ileride ıslahı ve tekrar açılması göz önünde bulundurularak lağvedilmiştir.

15 Ekim 1897 tarihinde yine Maârif Nezareti bünyesinde açılarak o günden günümüze dek kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam etmiştir.

Marmara Üniversitesi, 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine dönüşerek, 1982 yılında yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte Türk Yükseköğretim Kurumları arasında yerini almış bulunmaktadır.

Marmara Üniversitesi, 1982-1983 eğitim-öğretim yılında 9 fakülte, 1 yüksekokul, 1 enstitü ile hizmet verirken günümüzde 18 fakülte, 4 yüksekokul ve 12 enstitü ile faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversitede hala açık pozisyonda olan 369 lisans ve önlisans programı bulunmaktadır.

Yaklaşık 3300 öğretim elemanı ve 80.000’nin üzerinde öğrencisi ile Türkiye’nin bilimsel birikimine katkı sağlayan Marmara Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarından biridir.

İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar ve İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere akademik birimlerde Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça’dan oluşan 5 dilde eğitimi bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye’deki tek, çok dilli üniversitesidir.

Marmara Üniversitesinde Yer Alan Fakülteler

 • Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Fen Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Teknoloji Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Finansal Bilimler Fakültesi
 • İktisat Fakültesi
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • İşletme Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Teknik Eğitim Fakültesi
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Enstitüler

 • Avrupa Araştırmaları Enstitüsü
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
 • Gastroenteroloji Enstitüsü
 • Nörolojik Bilimler Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Güzel Sanatlar Enstitüsü
 • Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü
 • Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Yüksekokullar

 • Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

 • Adalet Meslek Yüksekokulu
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Atatürk Eğitim Fakültesi Bölümleri

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Eğitim Bilimleri
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Temel Eğitim
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Pedagojik Formasyon Birimi

Fen Fakültesi Bölümleri

 • Biyoloji
 • Fizik
 • İstatistik
 • Kimya
 • Matematik

Hukuk Fakültesi Bölümleri

 • Genel Kamu Hukuku
 • Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
 • İdare Hukuku

İletişim Fakültesi Bölümleri

 • Gazetecilik
 • Radyo Televizyon ve Sinema
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümleri

 • Mimarlık Bölümü
 • Endüstriyel Tasarım Bölümü
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yarı Pasif Programı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölümleri

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yerel Yönetimler

Teknoloji Fakültesi Bölümleri

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik – Elektronik Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği

Diş Hekimliği Fakültesi Birimleri

 • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
 • Endodonti
 • Ortodonti
 • Pedodonti
 • Periodontoloji
 • Protetik Diş Tedavisi
 • Restoratif Diş Tedavisi
 • Temel Bilimler

Finansal Bilimler Fakültesi Bölümleri

 • Bankacılık
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Aktüerya Bilimleri

İktisat Fakültesi Bölümleri

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonometri
 • Maliye
 • İktisat (Türkçe / İngilizce)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bölümleri

 • Alman Dili ve Edebiyatı
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Coğrafya
 • Felsefe
 • Fransız Dili ve Edebiyatı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • Mütercim – Tercümanlık
 • Psikoloji
 • Sanat Tarihi
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı

Mühendislik Fakültesi Bölümleri

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Biyomühendislik
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Spor Bilimleri Fakültesi Bölümleri

 • Antrenörlük Eğitimi
 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
 • Spor Yöneticiliği

Tıp Fakültesi Anabilim Dalları

 • Anatomi
 • Biyofizik
 • Biyoistatistik
 • Tıbbi Biyokimya
 • Tıp Tarihi ve Etik
 • Fizyoloji
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıbbi Biyoloji
 • Tıp Eğitimi
 • İmmünoloji
 • Acil Tıp
 • Adli Tıp
 • Aile Hekimliği
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Göğüs Hastalıkları
 • Halk Sağlığı
 • İç Hastalıklar
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Kardiyoloji
 • Nöroloji
 • Nükleer Tıp
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Radyasyon Onkolojisi
 • Radyoloji
 • Tıbbi Genetik
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Çocuk Cerrahisi
 • Genel Cerrahi
 • Göz Hastalıkları
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Göğüs Cerrahisi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Tıbbi Patoloji
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Üroloji

Eczacılık Fakültesi Bölümleri

 • Eczacılık Meslek Bilimleri
 • Eczacılık Teknolojisi
 • Temel Eczacılık Bilimleri

Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri

 • Endüstriyel Tasarım
 • Fotoğraf
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Grafik Sanatlar
 • Heykel
 • İç Mimarlık
 • Müzik
 • Resim
 • Seramik ve Cam
 • Film Tasarımı ve Yönetimi
 • Tekstil
 • Temel Eğitim

İlahiyat Fakültesi Bölümleri

 • Temel İslam Bilimleri
 • Felsefe ve Din Bilimleri
 • İslam Tarihi ve Sanatları

İşletme Fakültesi Bölümleri

Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri

 • Beslenme ve Diyetetik
 • Ebelik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Dil ve Konuşma Terapisi
 • Odyoloji
 • Temel Sağlık Bilimleri

Teknik Eğitim Fakültesi

 • Eğitim
 • Elektronik Bilgisayar
 • Elektrik Eğitimi
 • Makine Eğitimi
 • Matbaa Eğitimi
 • Mekatronik Eğitimi
 • Metal Eğitimi
 • Tekstil Eğitimi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 • Basım Teknolojileri
 • Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri

Rektörlük

Santral: 0 216 777 00 00

Genel Sekreterlik Faks: 0 216 777 00 01Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Web sitemiz insanlara yardımcı olabilmek ve varlığını sürdürebilmek adına reklam yayınlamaktadır. Reklam engelleyicinizi kapatarak ziyaret etmenizi rica ederiz.