KelimelerA ile Başlayan Kelimeler

A ile Başlayan İki Harfli Kelimeler

ABAN
AR
ADAS
AF
AT
AHAV
AKAY
ALAZ
AM

Bu sayfa, Türkçede ‘a’ harfi ile başlayıp iki harfli olan kelimelerin bir araya getirildiği kelimeleri sunmaktadır. Dilimizdeki zenginlik ve çeşitliliği yansıtan bu kısa kelimeler, çeşitli anlamlar taşımakta ve günlük konuşma dilinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Hem edebi eserlerde hem de günlük dilde bu kelimelerin kullanımını görebilirsiniz. İşte ‘a’ ile başlayan iki harfli kelimelerin eksiksiz listesi ve anlamları..

A Harfi İle Başlayan 2 Harfli Kelimelerin Anlamları

AB

isim, eskimiş, (a:b), Farsça āb

Su.


1. sıfat Yemek yemesi gereken, tok karşıtı:
      “Aç ne yemez, tok ne demez.” – Divanü Lügati’t-Türk

2. sıfat Yiyecek bulamayan:
      “Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 23 saattir açım.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

3. sıfat, mecaz Gözü doymaz, haris:
      Ne aç adam!

4. sıfat, mecaz Çok istekli, hevesli:
      “Her zamanki gibi bilgiye aç, her zamanki gibi ağızları lafla, kafaları düşünceyle dolu çalçene yaratıklarız.” – Ayla Kutlu

5. zarf Karnı doymamış olarak:
      “Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense.” – Orhan Kemal


AD

(I)

1. isim Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam:
      “Görmediniz mi, adını söyleyince herkes put kesiliyor.” – Ahmet Hamdi Tanpınar

2. isim Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

3. isim, dil bilgisi Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim.

(II)

Arapça ʿadd

1. isim Sayma.

2. isim Sayılma.


AF

Arapça ʿafv

1. isim Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama.

2. isim Görevden çıkarılma:
      Kardeşinin vazifeden affı kararlaşmış.


(I)

1. isim İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü:
      Balık ağı. Tenis ağı.

2. isim Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü.

3. isim Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yaygınlaştırılmış şebeke:
      Cumhuriyetin onuncu yılında ülkemiz demir ağlarla örülmüştü.

4. isim, mecaz Tuzak:
      “Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü ne ondurdu.” – Samiha Ayverdi

5. isim, spor Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü, file.

6. isim, spor Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file.

(II)

isim

Pantolon veya külotun apış arasına gelen yeri, apışlık.


AH

1. isim İlenme, beddua.

2. ünlem (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz:
      “Ah, ne güzeldi o Direklerarası’ndaki ramazan ve donanma geceleri.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

3. ünlem (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz:
      Ah başım!


AK

1. isim Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı.

2. sıfat Bu renkte olan.

3. isim Beyaz leke:
      Bir gözünde akı var.

4. sıfat, mecaz Temiz.

5. sıfat, mecaz Dürüst.

6. sıfat, mecaz Sıkıntısız, rahat:
      Ak günler göresin.


AL

(I)

1. isim Kanın rengi, kızıl, kırmızı.

2. sıfat Bu renkte olan:
      Al bayrak. Al çuha.

3. isim Dorunun açığı, kızıla çalan at donu.

4. sıfat Bu renkte olan (at).

5. isim Yüze sürülen pembe düzgün, allık.

(II)

isim, eskimiş

Aldatma, düzen, tuzak, hile.

(III)

kimya

Alüminyum elementinin simgesi.


AM

(I)

isim, kaba konuşmada

Dişilik organı.

(II)

kimya

Amerikyum elementinin simgesi.


AN

(I)

isim, (a:nı), Arapça ān

Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası, lahza, dakika:
      “Zira göçebelerin hayatı her an yardımlaşmalarını gerektirir.” – Cemil Meriç

(II)

isim, halk ağzında

İki tarla arasındaki sınır.

(III)

isim

Zihin:
      An bulanıklığı. An yorgunluğu.


AR

(I)

isim, Fransızca are

100 m² değerinde yüzey ölçü birimi:
      Bir ar, kenarı on metre olan bir karenin alanıdır.

(II)

isim, Arapça ʿār

Utanma, utanç duyma:
      “Kınamazlar güzel sevse yiğidi / Güzel sevmek koç yiğide ar değil” – Karacaoğlan

(III)

kimya

Argon elementinin simgesi.


AS

(I)

isim, hayvan bilimi

Kakım.

(II)

Fransızca as

1. isim İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya taş, birli, bey.

2. sıfat Bir işte başta gelen (kimse veya şey):
      As oyuncu.

(III)

kimya

Arsenik elementinin simgesi.


isim

Yemek.


AT

(I)

1. isim Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan, beygir, düldül.

2. isim Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş.

(II)

kimya

Astatin elementinin simgesi.


AV

1. isim Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi, şikâr:
      “Kral hiç tınmadan, rahat rahat avdan döndü.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. isim Bir hayvanın bir başka hayvanı yemek için yakalaması.

3. isim Bu yollarla yakalanan hayvan.

4. isim, mecaz Tuzağa düşürülen, kendisinden yararlanılan kimse.


AY

(I)

isim, özel, gök bilimi

Dünya’nın uydusu olan gök cismi, kamer, mah, meh.

(II)

ünlem

Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz:
      Ay! Sen mi idin? Ay, ne güzel!

(III)

1. isim Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre.

2. isim Yılın on iki bölümünden her biri, mah, meh:
      Mart ayı. Nisan ayı. Mayıs ayı.

3. isim Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre:
      Bu iş ancak üç ayda biter. Temiz iş altı ayda çıkar.


AZ

(I)

1. sıfat Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı:
      “Heykel konularının parmakla sayılacak kadar az olduğunu ileri sürüyordu.” – Bedri Rahmi Eyüboğlu

2. zarf Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak.

(II)

Azot elementinin simgesi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Web sitemiz insanlara yardımcı olabilmek ve varlığını sürdürebilmek adına reklam yayınlamaktadır. Reklam engelleyicinizi kapatarak ziyaret etmenizi rica ederiz.